Riksfärdtjänst

Om du vill åka mellan olika kommuner i Sverige kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du beviljas riksfärdtjänst om du på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder får fördyrade reskostnader eller måste ta med dig en ledsagare för att kunna resa med allmänna kommunikationer.

Ändamålet med att resa med riksfärdtjänst ska vara:

  • Rekreation
  • Fritidverksamhet
  • Annan enskild angelägenhet

En resa med riksfärdtjänst kan göras med allmänna kommunikationer (tåg, flyg, båt, buss) eller med ett särskilt anpassat fordon. Funktionshindrets art och de allmänna kommunikationernas utformning avgör vilket färdsätt som beviljas.

Riksfärdtjänstresa med ledsagare

Om du med hjälp av ledsagare kan resa med allmänna kommunikationer beviljas du detta färdsätt. Malmö stad serviceresor tillhandahåller inte ledsagare. Du kan ansöka om ledsagarservice hos biståndshandläggare i stadsområdesförvaltningen där du bor om du inte har någon egen ledsagare. Ledsagarens uppgift är att hjälpa dig under resan, t ex med att komma ombord, byta färdmedel och hantera ditt bagage.

Vid resa med tåg kan du som har ett funktionshinder utan kostnad beställa ledsagning på station från tågbolagen. I de flesta fall kan du åka med tåg även om du behöver sitta i din rullstol eller ta med dig ett eller flera hjälpmedel.

Se nedanstående länk för mer information och kontaktuppgifter för ansökan om ledsagarservice.

Senast ändrad: 2019-02-18 11:33