Habiliteringen i Malmö stad

Habiliteringen i Malmö stad ansvarar för individuella insatser till dig född 1974 eller tidigare. Du har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd, samt har daglig verksamhet och/eller bor på särskilt boende enligt LSS.

Om du inte faller inom ovan nämnda målgrupp kan du vända dig till vuxenhabiliteringen i Region Skåne, tel 040-683 07 00 eller till barn- och ungdomshabiliteringen tel. 040-673 08 00.

Habilitering och hjälpmedel Region Skåne

Hos Habiliteringen kan du få träffa arbetsterapeut, kurator, logoped, fysioterapeut och psykolog.

Här kan du få stöd i att förstå och leva med din funktionsnedsättning. Detta kan till exempel innebära olika typer av samtal, fysisk träning, hjälpmedel eller stöd för kognition och kommunikation. Du kan även få information om samhällets stöd och hjälp i kontakten med andra myndigheter.

Habiliteringen kan även ge stöd till dina anhöriga eller andra personer nära dig, till exempel anhörigsamtal eller handledning till din personal.

Det kostar ingenting att ha kontakt med Habiliteringen.

Ladda ned broschyren Välkommen till habiliteringen i Malmö stad (pdf, 1.1 MB)

Ansökan

Du kan själv göra en ansökan eller ta hjälp av exempelvis personal, anhörig eller god man. Du kan också få kontakt med habiliteringen genom LSS-handläggare eller remiss från övrig sjukvård.

Ansökningsblankett Habilitering (word, 41.9 kB) Obs! Får ej skickas in via mejl.

Verksamhetsstöd

Habiliteringen vänder sig också till personal inom Malmö stad som kommer i kontakt med personer, oavsett ålder, med
funktionsnedsättning inom personkrets 1 och 2 enligt LSS.

Anhörigstöd

Är du anhörig till en person som omfattas av LSS? På sidan för anhörigstöd hittar du mer om vilket stöd du kan få. Här finns bland annat information om en studiecirkel som anhörigkonsulent och kurator från Habiliteringen erbjuder.

Anhörigstöd LSS

PIA,  den pedagogiska almanackan

Habiliteringen i Malmö stad har tagit fram en kalender speciellt anpassad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den går att beställa direkt från Habiliteringen.

PIA - den pedagogiska almanackan (pdf, 334 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-06 08:41