$left
$middle

Det här är Malmö konst

Det pågår ett utvecklingsarbete mellan flera förvaltningar i Malmö stad för att stärka arbetet med den offentliga konsten. Malmö konst är kulturförvaltningens satsning för konst i det offentliga rummet.

Kulturförvaltningens utvecklingsarbete

Arbetet med den offentliga konsten i Malmö är viktigt. Därför vill kulturförvaltningen bidra till att ta reda på hur staden kan jobba på bästa sätt för att att stärka arbetet med den offentliga konsten för att möta samtidens och framtidens behov.

Konsten är med och skapar sociala sammanhang och bidrar till hur en stads identitet formas och utvecklas. Offentlig konst ska vara tillgänglig för alla.

Referensgruppen för offentlig konst

I Malmö stad finns en referensgrupp för stadens offentliga konst. Där sitter representanter från flera förvaltningar. Nedan kan du läsa mer om deras uppdrag samt vilka som sitter med i gruppen.

Den offentliga konstens uppdrag

Den offentliga konsten ska bidra till rörelse mellan olika stadsdelar i Malmö. Konstens förmåga att spegla samtiden såväl som att återberätta historien kan stärka banden mellan Malmöbor och väcka nyfikenhet för att besöka olika delar av staden. Den offentliga konsten ska bidra till ett Malmö med en mångfald av konstnärliga uttryck och konstnärliga utövare i den offentliga miljön.

Den offentliga konsten bidrar till en kreativ och dynamisk atmosfär i stadsmiljön. Den väcker känslor, eftertanke och nyfikenhet hos alla som bor, verkar i och besöker Malmö.

I Malmö pågår det ett förvaltningsöverskridande utvecklingsarbete som syftar till att stärka stadens arbete med den offentliga konsten för att möta samtidens och framtidens behov.

Kontakta oss

Kulturförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Besöksadress:
Baltzarsgatan 31
sv