$left
$middle

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten, som också kallas VMA, är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

VMA används vid olyckor och allvarliga händelser och vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Viktiga meddelanden går ut via radio och TV samt på webben. I vissa fall innefattar ett VMA även sms och en VMA-signal utomhus.

Vid sju sekunders tut, gå inte ut!

VMA-signalen

Signalen är en 7 sekunder lång ton följd av 14 sekunders tystnad. Signalen ljuder i minst 2 minuter.

Vad ska du göra när du hör VMA-signalen?

  1. Gå inomhus eller stanna inne där du är.
  2. Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  3. Lyssna på lokalradio för information. 

Meddelande på radio och TV

Då signalen ljuder finns information om faran via P4 Radio Malmöhus, SR och STV. VMA kan också gå ut enbart som ett informationsmeddelande via via radio och TV utan att signalen används.

Faran över

När faran är över, eller testet slut, ljuder en 40 sekunder lång signal. Information ges i radio även vid prov.

Signaltest

Signalen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte gå in!

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och är ett varningssystem för att snabbt kunna nå många. Exempel på tillfällen när varningen kan rädda liv är vid gasutsläpp, stor brand (giftig rök) eller annan allvarlig händelse.

sv