$left
$middle

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Om akut fara hotar kan kommunen gå ut med ett "viktigt meddelande till allmänheten", även kallat VMA.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, samt vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner. Varningssystemet innefattar information i radio och TV samt på webben. I vissa fall innefattar ett VMA även sms och VMA-signal utomhus.

Vid sju sekunders tut, gå inte ut!

Så låter signalen

Signalen är en 7 sekunder lång ton följd av 14 sekunders tystnad. VMA-signalen ljuder i minst 2 minuter.

Vad ska du göra när du hör VMA-signalen?

  • gå inomhus eller stanna inne där du är.
  • stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • lyssna på lokalradio för information. 

Faran över

När faran är över, eller testet slut, ljuder en 40 sekunder lång signal. Information ges i radio även vid prov.

Signaltest

Signalen testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då behöver du inte gå in!

Meddelande på radio och TV

Då signalen ljuder finns information om faran i lokal radiostationer på radio och TV. VMA kan också gå ut enbart som ett informationsmeddelande via radio och tv samt text-tv.

Fakta

VMA står för Viktigt meddelande till allmänheten och är ett varningssystem för att snabbt kunna nå många. Exempel på tillfällen när varningen kan rädda liv är vid gasutsläpp, stor brand (giftig rök) eller annan allvarlig händelse.

sv