Stöd för avhoppare

I samarbete med flera myndigheter jobbar Malmö stad för att stötta personer som är hotade eller vill lämna kriminaliteten.

Malmö stad och Polisen driver ett konsultationsteam som genom ett tätare myndighetsamarbete jobbar för att hjälpa avhoppare från kriminalitet och liknande destruktiva miljöer.

Utifrån avhopparens behov av stöd och skydd, kallas representanter från berörda myndigheter för att hitta lösningar. Utifrån en individuell bedömning av ett eventuellt hot skräddarsys en lösning utifrån personens behov.

Den som lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt liv når konsultationsteamet genom Plattform Malmö. Dit vänder sig också  personal inom polis, socialtjänst, kriminalvård med flera som möter avhopparei behov av hjälp.

Senast ändrad: 2020-04-22 11:00