Arbete mot våldsbejakande extremism

vägkorsning

Kommunens uppgift och prioritering är att förebygga att personer  radikaliseras och går över gränsen till våldsbejakande extremism. När det inte lyckas finns flera ingångar i staden för att arbeta med grupper och individer som riskerar skada sig själv eller andra.

Kommunens ansvar för förebyggande insatser gäller för personer upp till 18 år, och i vissa fall upp till 21 år.

Då en person gått över gränsen till kriminalitet och brottslig verksamhet är det polisen och i vissa fall säkerhetspolisen som ansvarar för brottsbekämpning. Personer som vill lämna ett liv i kriminalitet kan få stöd av konsultationsteamet för avhoppare inom Plattform Malmö, Malmö stad.

Stöd för att motverka och förebygga våldsbejakande extremism:

Stödtelefon för frågor om våldsbejakande extermism

Tel: 040-34 05 50

Riktlinje och handlingsplan

Riktlinje och handlingsplan för Malmö stads arbete med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism – en del av arbetet med normbrottsprevention bland unga (pdf) (pdf, 934.5 kB)

Samordningsgrupp

Ett team bestående av representanter från skolförvaltningarna, elevhälsan, individ- och familjeomsorgen, stadskontoret och polisen.

Local Institutions Against Extremism

EU-projekt tillsammans med tolv europeiska kommuner. Malmö deltar som enda svensk kommun. Projektet syftar till att hjälpa kommunerna att ta fram verktyg för att förebygga radikalisering lokalt.

Utbildningar

Utbildningar till personal som möter och arbetar med ungdomar i riskzon.

Senast ändrad: 2019-04-05 18:01