Uppdaterad 7 januari 2021

7 januari 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Organisationsstöd inom funktionsstöds- och äldreområdet

Malmö stad fördelar varje år ekonomiskt stöd till lokala organisationer med verksamhet inom funktionsstöds- och äldreområdet. Syftet är att stödja arbetet med att främja och komplettera kommunens insatser för Malmöborna.

Den 23 november 2020 fattade funktionsstödsnämnden beslut om fördelningen av bidrag till organisationer inom funktionsstöds- och äldreområdet för år 2021.


41 organisationer ansökte om 6 996 296 kronor och totalt fördelades
4 708 000 kronor till 39 organisationer.


Beslut skickas till alla sökande organisationer den 4 december 2020 per mejl.

 

Utöver beslutat organisationsstöd för 2021 får 45 föreningar även extra ekonomiskt stöd på grund av coronasituationen. Ta del av nyheten på malmo.se.

Har du frågor om stöd till organisationer inom äldre- och funktionsnedsättningar (fysisk, psykisk och intellektuell) kan du kontakta Nidal Aish på funktionsstödsförvaltningen:

E-post: nidal.aish@malmo.se
Tel: 040- 34 93 15

Bland organisationer som ansöker om ekonomiskt stöd inom funktionsstödsområdet i Malmö stad prioriteras verksamheter med följande målgrupper:

  • Personer med fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning med avsikt att bryta isolering och utanförskap, bidra med samhällspåverkan, stimulera till egen aktivitet samt övriga insatser som syftar till att förebygga ohälsa.
  • Äldre personer där syftet är att öka delaktighet i samhället, förebygga ohälsa och skapa möten.

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, prioriterade verksamhetsområden, vad som krävs för att få ekonomiskt stöd och hur du ansöker. Klicka på plustecknet (+) vid varje rubrik för att läsa mer.