Publicerad 25 mars 2020

25 mars 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fordonsverkstad

Du som ska starta eller driver en bilverkstad, däckverkstad, lastbilsverkstad eller liknande har ett ansvar att se till att gällande lagar och regler följs, även om verksamheten inte är anmälningspliktig.

Tillsyn

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av fordonsverkstäder för att skydda miljön och människors hälsa.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan miljöförvaltningen besluta om åtgärdsföreläggande eller förbud mot fortsatt drift av verksamheten.

Krav på fordonsverkstäder

Nedan har vi sammanställt de lagar och regler som finns inom området, samt en mer ingående beskrivning kring vilka krav miljöförvaltningen kommer att ställa på din verksamhet. Vi har gjort en uppdelning efter olika ämnesområden för att du enkelt ska hitta svar på de frågor du har.

I de fall miljöförvaltningen anser att lagstiftningen lämnar utrymme för tolkning av hur kraven uppfylls, anges under rubriken ”Miljöförvaltningens råd” hur du kan agera för att undvika att miljöförvaltningen bedömer att er verksamhet behöver förändras. Vad som beskrivs nedan ska därför ses som en hjälp för att din verksamhet ska bedrivas på ett miljöriktigt sätt och vara förenlig med lagstiftningens krav.