Natur & friluftsliv

Fastighets- och gatukontoret ansvarar för stora delar av det gröna Malmö. Här ingår parker, naturområden, stränder, blommor, utsmyckningar, kolonier, odlingslotter och mycket mer.

Senast ändrad: 2018-07-01 06:00