Sammanträden

Här är datumen för förskolenämndens sammanträden 2020.

Nämnd, onsdagar (om inget annat anges)

Klockan 09.00

 • 30 januari (tordag)
 • 19 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 27 augusti (torsdag)
 • 23 september
 • 22 oktober (torsdag)
 • 18 nov
 • 16 december

Fakta

Förskolenämnden sammanträder alltid klockan 09.00 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: 2019-12-18 10:29