Sammanträden

Här är datumen för förskolenämndens sammanträden 2019.

Klockan 13.00

 • 30 januari
 • 20 februari
 • 27 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 12 juni
 • 28 augusti
 • 24 september
 • 23 oktober
 • 19 nov (OBS, detta sammantträde är klockan 10.00)
 • 11 december

Fakta

Förskolenämnden sammanträder alltid klockan 13.00 om inget annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: 2019-04-18 13:52