Årsrapporter

Efter bokslutsgranskningen har årsrapporter upprättats och översänts till samtliga nämnder och styrelsen.

Årsrapporten innehåller en redovisning av samtliga granskningsinsatser som berört nämnden/styrelsen under verksamhetsåret.

En enhetlig modell, som innehåller en tregradig skala, har utarbetats för att bedöma nämndens/styrelsens ledning, styrning, uppföljning och interna kontroll av verksamhet, ekonomi och rutiner.

Öppna/Ladda ner

2018

Malmö stad (pdf, 516.8 kB) 
Kommunstyrelsen (pdf, 493.7 kB) 
Valnämnden (pdf, 372.7 kB) 
Överförmyndarnämnden (pdf, 413.1 kB) 
Tekniska nämnden (pdf, 470.1 kB) 
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 454.1 kB) 
Servicenämnden (pdf, 563.9 kB) 
Miljönämnden (pdf, 429.3 kB) 
Kulturnämnden (pdf, 420.5 kB) 
Fritidsnämnden (pdf, 534.8 kB) 
Arbetsmarknads- och socialnämnden (pdf, 527.4 kB) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 445.3 kB) 
Grundskolenämnden (pdf, 489 kB) 
Förskolenämnden (pdf, 490.3 kB)

2017

Malmö stad (pdf, 305.2 kB) 
Kommunstyrelsen (pdf, 524.4 kB) 
Valnämnden (pdf, 110.1 kB) 
Förtroendenämnden (pdf, 110.2 kB) 
Överförmyndarnämnden (pdf, 441.1 kB) 
Tekniska nämnden GK (pdf, 362.1 kB) 
Tekniska nämnden FK (pdf, 405.1 kB) 
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 342.1 kB) 
Servicenämnden (pdf, 314.7 kB) 
Miljönämnden (pdf, 265.1 kB) 
Kulturnämnden (pdf, 195 kB) 
Fritidsnämnden (pdf, 348.6 kB) 
Arbetsmarknads- och socialnämnden (pdf, 296.6 kB) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 419.7 kB) 
Grundskolenämnden (pdf, 700.3 kB) 
Förskolenämnden (pdf, 447 kB)

2016

Kommunstyrelsen (pdf, 396.5 kB)
Valnämnden (pdf, 110.7 kB)
Förtroendenämnden (pdf, 111.4 kB)
Överförmyndarnämnden (pdf, 524.8 kB)
Tekniska nämnden GK (pdf, 477 kB)
Tekniska nämnde FK (pdf, 414.4 kB)
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 425.5 kB)
Servicenämnden (pdf, 430.4 kB)
Miljönämnden (pdf, 370.5 kB)
Kulturnämnden (pdf, 400.8 kB)
Fritidsnämnden (pdf, 305.7 kB)
Sociala resursnämnden (pdf, 423 kB)
Stadsområdesnämnd Norr (pdf, 517.2 kB)
Stadsområdesnämnd Väster (pdf, 504.3 kB)
Stadsområdesnämnd Söder (pdf, 369.6 kB)
Stadsområdesnämnd Öster (pdf, 412.1 kB)
Stadsområdesnämnd Innerstaden (pdf, 393.4 kB)
Arbetsmarknads, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 466.1 kB)
Grundskolenämnden (pdf, 484.9 kB)
Förskolenämnden (pdf, 478.2 kB)

2015

Kommunstyrelsen (pdf, 299.6 kB)
Valnämnden (pdf, 45.1 kB)
Förtroendenämnden (pdf, 30.5 kB)
Överförmyndarnämnden (pdf, 900.3 kB)
Tekniska nämnden GK (pdf, 540.3 kB)
Tekniska nämnden FK (pdf, 359.7 kB)
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 492.7 kB)
Servicenämnden (pdf, 366 kB)
Miljönämnden (pdf, 351.6 kB)
Kulturnämnden (pdf, 347.3 kB)
Fritidsnämnden (pdf, 348.1 kB)
Sociala resursnämnden (pdf, 349.4 kB)
Stadsområdesnämnd Norr (pdf, 498.9 kB)
Stadsområdesnämnd Väster (pdf, 455.5 kB)
Stadsområdesnämnd Söder (pdf, 419.9 kB)
Stadsområdesnämnd Öster (pdf, 476.6 kB)
Stadsområdesnämnd Innerstaden (pdf, 402.7 kB)
Arbetsmarknads, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 380.4 kB)
Grundskolenämnden (pdf, 420.7 kB)
Förskolenämnden (pdf, 362.2 kB)

2014

Kommunstyrelsen (pdf, 476.9 kB)
Överförmyndarnämnden (pdf, 341.2 kB)
Tekniska nämnden Gk (pdf, 836.1 kB)
Tekniska nämnden Fk (pdf, 721.4 kB)
Stadsbyggnadsnämnden (pdf, 565.5 kB)
Servicenämnden (pdf, 395.4 kB)
Miljönämnden (pdf, 608.4 kB)
Kulturnämnden (pdf, 411.9 kB)
Fritidsnämnden (pdf, 318.1 kB)
Sociala resursnämnden (pdf, 516.5 kB)
Stadsområdesnämnd Norr (pdf, 345.4 kB)
Stadsområdesnämnd Väster (pdf, 393.9 kB)
Stadsområdesnämnd Söder (pdf, 455.9 kB)
Stadsområdesnämnd Öster (pdf, 378.9 kB)
Stadsområdesnämnd Innerstaden (pdf, 672.5 kB)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (pdf, 630.4 kB)
Grundskolenämnden (pdf, 623.2 kB)
Förskolenämnden (pdf, 550.6 kB)

 

Senast ändrad: 2019-05-20 08:31