Publicerad 6 februari 2020

6 februari 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

Du kan få färdtjänst om du på grund av funktionsnedsättning, som inte är tillfällig, har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer eller att förflytta dig på egen hand.

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Du måste i regel acceptera samåkning med andra resenärer och avvikelser i resväg samt restid. Om du har beviljats tillstånd till färdtjänst gäller följande:

  • Du får åka obegränsat antal resor inom Malmö och Skåne.
  • Alla färdtjänstresor måste påbörjas eller avslutas i Malmö.
  • Du har rätt att resa med Skånetrafikens bussar och tåg samt med närtrafiken inom Skåne utan kostnad.
  • Du har rätt att ta med en ledsagare på bussar och tåg inom Skåne utan kostnad.

Så här bokar du färdtjänst eller riksfärdtjänst

Om du ska flytta till annan kommun

Om du ska flytta till en annan kommun måste du säga upp din färdtjänst. Om du har behov av färdtjänst i den nya kommunen måste du ansöka om färdtjänst i den kommun där du kommer att vara folkbokförd.

Riksfärdtjänst

Om du vill åka mellan olika kommuner i Sverige kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du beviljas riksfärdtjänst om du på grund av en stor och varaktigt funktionsnedsättning får fördyrade reskostnader eller måste ta med dig en ledsagare för att kunna resa med allmänna kommunikationer.

Ändamålet med att resa med riksfärdtjänst ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

En resa med riksfärdtjänst kan göras med allmänna kommunikationer (tåg, flyg, båt, buss) eller med ett särskilt anpassat fordon. Funktionsnedsättningens art och de allmänna kommunikationernas utformning avgör vilket färdsätt som beviljas.

SSK-karta (pdf, 318.9 kB)

Resa i annan kommun (RIAK)

Du har möjlighet att beställa RIAK-biljetter som kan användas vid resa med färdtjänst i en annan kommun. Kontakta serviceresor senast 10 dagar innan du vill resa. Du får betala 20 procent av resans totala kostnad inklusive moms och avgifter. Detta debiteras i samband med din egenavgift för övriga färdtjänstresor.

Trappklättring och bärhjälp om du är beviljad specialfordon

Om du kan resa med färdtjänst i personbil och behöver hjälp nedför trapporna, kan du ansöka om bärhjälp. Du kan ansöka om trappklättring och/eller bärhjälp genom att ringa Malmö stads växel på 040-34 10 00. Fråga efter biståndshandläggare.

Du kan få hjälp nerför trapporna om du reser färdtjänst med specialfordon och vår besiktning visar att det fungerar. I Malmö stad utförs trappklättring upp till och med fjärde våningen. Föraren har av säkerhets- och arbetsmiljöskäl rätt att avstå från att utföra trappklättringen, om det inte bedöms kunna ske på ett säkert sätt. Ring oss på telefon 040-34 33 80 och välj alternativ 1 för mer information.

Vi bokar in en besiktning hos dig där våra förare kontrollerar att

  • du har tillgång till en anpassad rullstol att sitta i
  • din och rullstolens maximala vikt är 120 kilo
  • trappan i bostaden är byggd så att den fungerar med en trappklättrare.

Bärhjälp med trappklättring är en riskfylld förflyttning både för dig och föraren. Ibland visar vår besiktning att vi inte kan utföra bärhjälp med trappklättring. Det finns inget lagkrav om att trappklättring ska utföras som en del i färdtjänsten.