Uppdaterad 19 oktober 2020

19 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Överklaga beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått av Malmö stad serviceresor har du rätt att överklaga det till Förvaltningsrätten.

Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska ange

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du vill överklaga.

Ditt överklagande ska ha inkommit senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Om du behöver hjälp med att skriva ditt överklagande kan du få hjälp av en färdtjänstutredare.

Ditt överklagande skickar du till Malmö stad serviceresor, som sedan skickar det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö.


Postadress: Serviceresor Malmö stad, 205 80 Malmö