Publicerad 15 oktober 2020

15 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Trygghetslarm

Om du har ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp vid behov. Via en knapptryckning på den bärbara larmklockan får du kontakt med Malmö stads larmcentral, dygnet runt. Larmoperatören förmedlar sedan ditt behov av hjälp till berörd hemtjänstpersonal.

När ska du använda ditt trygghetslarm?

Larmet är till för att vi ska kunna hjälpa dig i situationer som du inte klarar själv och behöver hjälp av hemtjänst, till exempel

  • om du har fallit
  • om du behöver toaletthjälp
  • vid akut sjukdom.

För övriga ärenden, som inte är brådskande, ber vi dig kontakta din hemtjänst direkt på deras telefon.

Så funkar trygghetslarmet

Malmö stads larmcentral utför installation, underhåll och service av trygghetslarm och dess tillbehör.

Utrustning

  • Trygghetslarmet består av larmklocka och basenhet.
  • Bär larmklockan runt handleden eller runt halsen.
  • Du kan duscha och bada med larmklockan på.
  • Ditt larm fungerar endast i bostaden.
  • Du bör provlarma minst en gång per månad.
  • Vid ett strömavbrott drivs enheten med ett inbyggt batteri.

Tillbehör

Till trygghetslarmet kan olika tillbehör med olika funktioner kopplas, till exempel medicindoserare, rökvarnare och dörrlarm.

Nycklar och lås

Din biståndshandläggare berättar hur många nycklar du ska lämna till hemtjänst. Om du byter nycklar eller lås ska hemtjänstpersonalen kontaktas. 

Hemtjänstpersonalen kan vid tillfällen, då oroliga närstående inte får kontakt med sin anhörig, bli ombedd att göra ett hembesök och använder då nycklarna till din bostad. Om du motsäger dig detta, kontakta din biståndshandläggare som vidarebefordrar denna information.

Felanmälan

Kontakta Malmö stads larmcentral för support på 040-34 50 80.

Återlämning av larmet

Efter avbeställning lämnas trygghetslarmet till hemtjänstpersonalen inom 14 dagar. Kontakta din hemtjänstgrupp eller lämna det i hemtjänstens grupplokal enligt överenskommelse med hemtjänsten.

Om utrustning har gått förlorad eller förstörts genom oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

Byte av kontaktuppgifter

Om anhöriga som du har uppgett ändrar telefonnummer är det viktigt att du lämnar uppgifterna till hemtjänstpersonalen och din biståndshandläggare.

Överklaga beslut om trygghetslarm

Har du fått avslag på din ansökan om trygghetslarm och vill överklaga beslutet? Läs mer om att överklaga beslut om bistånd.