Öppna förskolor och familjecentraler

I Malmö finns idag fem familjecentraler, fyra öppna förskolor och ett familjecafé som fungerar som mötesplatser för familjer med barn i åldern 0-6 år.

Familjecentraler

På familjecentraler samlas verksamheter från Malmö stad och Region Skåne under samma tak. Här kan familjer enkelt få kontakt med andra föräldrar med små barn och ta del av förebyggande och hälsofrämjande service på en och samma plats. På familjecentralerna kan du träffa följande verksamheter:

  • Öppen förskola – Fungerar som mötesplats med pedagogisk verksamhet.
  • Barnmorskemottagning (BMM)
  • Barnhälsovård (BVC)
  • Social rådgivning - Social rådgivare som ger dig stöd i föräldrarollen. Du kan också få vägledning om vart man ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

Familjens hus - med öppen förskola, BMM, BVC och social rådgivning.
Sesam familjecentral - med öppen förskola, BVC och social rådgivning.
Solstrålens Familjecentral - med öppen förskola, BVC och social rådgivning
Familjehuset Nydala  - med öppen förskola, BVC, social rådgivning och tandhälsa för barn.
Barnens hus - med öppen förskola, BVC och social rådgivning.
Lindängens familjecentral - med öppen förskola, BVC, barnmorskemottagning och social rådgivning.

Öppna förskolor

Öppna förskolor är mötesplatser som bedriver pedagogisk verksamhet enligt förskolans läroplan för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Hit kan du komma för att barnen ska få leka och träffa andra barn. De vuxna har möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få råd och stöd i sin föräldraroll. På öppna förskolan finns också riktad verksamhet för olika grupper av barn och föräldrar, till exempel babycafé.

Enens öppna förskola
Kompassens öppna förskola
Öppna förskolan Hera - för nyanlända familjer

Familjecafé

Familjecaféet Lyktan i Holma-Kroksbäck

Senast ändrad: 2019-02-28 14:51