Publicerad 23 oktober 2020

23 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Förskoleklass

Inför höstterminen det år då ditt barn fyller sex år får du en inbjudan att söka skola till förskoleklass. Från hösten 2018 är det skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Du söker skola i vår e-tjänst och ansökan gäller enbart kommunala skolor.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är obligatorisk och fungerar som en brygga mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklassen omfattar minst tre timmar per dag och är avgiftsfri. För föräldrar som har omsorgsbehov för sina barn på eftermiddagen erbjuds plats på fritidshem.

Ansök om tidigare start i förskoleklass

I mån av plats finns det möjlighet att börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barnet fyller fem år. Om du vill ansöka om tidigare start i förskoleklass ansöker du under perioden för att söka skola. Du ansöker genom att fylla i en blankett – inte via e-tjänsten.

Du kommer sedan att få ett erbjudande om skolplacering som du ska svara på inom en viss svarstid, svarstiden kommer att stå på erbjudandet.

Kontakta skolplaceringsenheten för mer information.

Centrala skolplaceringsenheten

E-post: skolplaceringsenheten.grf@malmo.se

Telefon: 040-34 90 80

Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–12.00.

Behov av särskilt stöd

Om ditt barn ska börja förskoleklass och är i behov av särskilt stöd ska du söka skola som vanligt i vår e-tjänst. När du fått besked om skolplats kan du kontakta rektorn på den skola där ditt barn fått skolplats för att diskutera särskilt stöd för ditt barn.

Modersmålsundervisning

Elever med annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att bli bättre på både det svenska språket och sitt modersmål. I förskoleklass är modersmålsundervisning ingen rättighet, men om barnet talar föräldrarnas modersmål hemma varje dag och har grundläggande kunskaper i språket försöker Malmö stad erbjuda modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill att ditt barn ska få
modersmålsundervisning ska du vända dig till skolan ditt barn har fått plats på. Ansökningsblanketten får du från skolan.

Läs mer om modersmålsundervisningen