Uppdaterad 13 november 2020

13 november 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Programinriktat val

Programinriktat val passar dig som vill börja på ett nationellt program. Du läser samtidigt in de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig.

Programinriktat val finns både mot yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För dig som är intresserad av yrkesprogram kan yrkesintroduktion vara ett alternativ.

Information om programinriktat val på fristående gymnasieskolor hittar du på Skånegy.se.

Behörighet

För att vara behörig till programinriktat val behövs godkända betyg i:

  • svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik + fyra andra ämnen
  • svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + tre andra ämnen

Om utbildningen

Programinriktat val följer det nationella programmets kursplan och strävar mot dess examensmål. Dessutom får du undervisning i de grundskoleämnen du behöver för att uppnå behörighet till det nationella programmet.

Om ansökan

Programinriktat val erbjuds i mån av plats på alla nationella program efter att alla behöriga sökande till det nationella programmet fått plats. Det innebär att antagning ofta görs under reservantagningen i augusti/september.

Programinriktat val utformat för grupp ingår i avtalet Fritt Sök. Det betyder att du kan söka det i alla kommuner i Skåne och västra Blekinge.