Samhällsorientering

Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som nyligen flyttat till Sverige. Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Malmö.

Om samhällsorientering

I kursen samhällsorientering får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat.

Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Utbildningen anpassas individuellt efter dina behov och förutsättningar. Du kan kombinera dina studier med arbete, aktiviteter/insatser och andra studier, exempelvis sfi.

Vem kan läsa samhällsorientering?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år och har nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Utbildningen är uppdelad i tre delkurser

Samhällsorienteringen är minst 60 timmar och består vanligtvis av tre delar. I vissa fall kan andra upplägg på kursen förekomma.

Du kan även erbjudas utökad samhällsorientering med fler teman som till exempel: studiebesök, föräldrautbildning, med flera.

  • Delkurs 1
    Innehåller bland annat information om att vara ny i Malmö, vardagsekonomi, boende, brand och trafik, arbete, studier och skolsystem (20 timmar).

  • Delkurs 2
    Innehåller bland annat information om att vara ny i Sverige, migration och hälsa, sjukvård och egenvård, hur Sverige styrs och rättsstat, demokrati och delaktighet (16 timmar).

  • Delkurs 3
    Innehåller bland annat information om individens rättigheter och skyldigheter, att bilda familj och leva med barn i Sverige, att åldras i Sverige, natur och miljö, kost och motion, STI och HIV, SRHR (24 timmar).

Efter utbildningen

Efter utbildning får du ett intyg hemskickat om du har haft närvaro på minst 85%.

Du har alltid möjlighet att komplettera din kurs. Kontakta oss om så önskas!

Senast ändrad: 2019-10-17 12:50