Publicerad 13 oktober 2020

13 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Studera på Komvux i annan kommun

Är du folkbokförd i Malmö men vill söka till vuxenutbildningen i en annan kommun? Börja med att ta reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns att söka inom Komvux Malmö.

Om du bestämmer dig för att söka till en annan kommun kan du läsa mer på den här sidan om hur du ansöker.

Ansök till vuxenutbildning i en annan kommun

För att din ansökan till Komvux i annan kommun ska kunna behandlas behöver du skapa ett konto till Komvux Malmö www.malmo.se/komvuxansokan om du inte redan har ett.

Gör en ansökan på den aktuella kommunens webbsida och skriv ut ansökan eller fyll i kommunens ansökningsblankett för vuxenutbildning. 

För utbildning i privat regi krävs avtal mellan utbildningsanordnaren och vuxenutbildningen.

Bifoga följande med din ansökan:

  • Information om utbildningen. Ange kursnamn och kurskoder för samtliga kurser du vill söka till.
  • Kopior på tidigare betyg/intyg (även om du studerar/har studerat inom Malmö stad). Obs! Utdrag från antagning.se är inte giltigt.
  • Ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen, samt varför du inte kan studera i din hemkommun.

Beslut tas utifrån de handlingar du bifogar din ansökan. Därför är det viktigt att den är komplett.

Lämna eller skicka din ansökan

Lämna din ansökan med alla dina handlingar i brevlådan utanför porten på Storgatan 20 i Malmö eller skicka den till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Vuxantagningen
205 80 Malmö

Märk kuvertet "Ansökan IKE"

Även om du skickat in en liknande ansökan tidigare behöver din ansökan vara komplett med samtliga handlingar bifogade.

Vad händer efter att jag lämnat min ansökan?

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad beslutar om Malmö stad ska betala kostnaden för utbildningen till den kommun du söker till. Vuxenutbildningen i den kommun du sökt till skickar därefter antagningsbesked till dig.

För eventuella ytterligare frågor som rör utbildningen ska du vända dig till den kommun/skola du söker till.