Kompetenscentrum sexuella tjänster (KST)

KST vänder sig till personer som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster på olika sätt.

Vi erbjuder samtal via mail, telefon och personliga möten, praktisk hjälp samt stöd i kontakten med andra resurser i samhället.

Anhöriga, partner eller vän och yrkesverksamma är också välkomna att vända sig till oss. När ärenden som rör människohandel blir aktuellt i Skåne kopplas vi in i ett tidigt skede.

Kontakten med oss är kostnadsfri, vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

Råd

Vi erbjuder både enstaka rådgivningssamtal och mer långvarigt samtalsstöd via mail, telefon och personliga möten med dina mål i fokus. Vi arbetar såväl enskilt, med par som med grupper.

Det kan handla om att du är du på väg att börja sälja eller köpa sexuella tjänster, redan är aktiv eller tidigare fått ersättning för sex eller köpt sex via internet, på gatan eller andra sätt. Det kan också handla om andra sexuella handlingar som du inte mår bra av eller upplever blivit destruktiva på något sätt. Beteendena behöver inte vara negativa i sig, utan kan upplevas som jobbiga först då de får negativa konsekvenser för dig som individ eller din omgivning. Hur du upplever din situation är avgörande.

Du som partner, familjemedlem eller annan närstående är också välkommen på samtal till oss. Det kan handla om att du behöver extra stöd i en kris-fas och/eller behöver någon att prata med kring din närstående.

Vi kan även finnas som stöd för dig i kontakt med andra myndigheter, till exempel i kontakt med socialtjänst, Migrationsverket, polis och sjukvård.

Uppsökande

Vi arbetar uppsökande i gatumiljö, på internet samt på andra arenor som kan vara aktuella. Vi skickar kontinuerligt ut information om KST till dig som annonserar om sexuella tjänster på Internet och minst en kväll i veckan befinner vi oss också i prostitutionskvarteret i Malmö för att erbjuda hjälp och stöd på olika sätt. 

Människohandel

När är ett ärende som rör människohandel blir aktuellt i region syd kopplas vi in i ett tidigt skede. I nära samarbete med polis och andra myndigheter fungerar vi som samordnare för att stötta och hjälpa människor som har utsatts för människohandel oavsett ändamål.

Vi finns tillgängliga som en resurs som ger information och råd om insatser och kontakter och tydliggörande kring rutiner till andra aktörer som möter människor utsatta för människohandel.

Vi informerar den brottsutsatta om deras rättigheter och skyldigheter och utifrån önskemål och behov samordnar vi hjälpinsatser med exempelvis socialtjänsten, migrationsverket, sjukvården och boenden.  

Vi kan även vara behjälpliga i planeringen av ett tryggt återvändande.

Kunskapsspridning

Möter du på din arbetsplats eller i din organisation människor som säljer, köper, byter eller konsumerar sexuella tjänster och vill lära dig mer om området? Det kan handla om allt från fakta om problemet till rådgivning och samarbete i enskilda ärenden. Vi erbjuder även föreläsningar och utbildningar. Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Senast ändrad: 2018-08-07 15:27