Föremålssamlingar

Malmö Museers samlingar spänner över en tidsrymd från stenålder till nutid. Föremålen kommer till största del från Malmöregionen men här finns också stora specialsamlingar från andra områden och länder.

Malmö Museer samlingar

Arkeologi

Från förhistoriska till medeltida föremål och fyndmaterial från utgrävningar i Malmöregionen.

Arkitektur/byggnader

Byggnadsdelar och husmodeller från Malmös äldre bebyggelse.   

Bildsamling

Målningar, kartor, reklam, affischer, ritningar med mera.

Dräkt

Modedräkter, fest och vardagskläder, från 1700-tal till nutid, skånska allmogedräkter, cirkusdräkter med mera.

Etnografiska samlingar

Vapen, husgeråd, rituella föremål ,dräkter med mera.

Hantverk och skråväsen

Verktyg, gesällbrev, skråkistor med mera.

Hem och bostad

Möbler och husgeråd.

Jordbruk/fiske

Fiske- och jordbruksredskap.

Leksaker

Dockor, dockskåp, mekaniska leksaker, spel och pussel med mera.

Militär och vapen

Uniformer, bland annat Kronprinsens Husarregemente, blankvapen och handeldvapen.

Mynt och medaljer

Mynt från hela världen från vikingatid till nutid med mera.

Naturhistoria

Däggdjur, fåglar, insekter och fossil och mineral.

Sjöfart

Båtar, modeller, marinmålningar med mera.

Teknik- och industrihistoria

Transportmedel, hemelektronik, industrihistoriska föremål med mera.

Textil

Hemtextil, tygprover, kyrkotextil med mera.

Senast ändrad: 2019-11-22 15:34