Föremålssamlingar

Malmö Museers samlingar spänner över en tidsrymd från stenålder till nutid. Föremålen kommer till största del från Malmöregionen men här finns också stora specialsamlingar från andra områden och länder.