$left
$middle

Föremålssamlingar

Malmö Museers samlingar spänner över en tidsrymd från stenålder till nutid. Föremålen kommer till största del från Malmöregionen men här finns också stora specialsamlingar från andra områden och länder.

Innehåll