Fri från våld

040 - 29 09 99

Här kan du få stöd om du har blivit utsatt för våld, hot eller kränkningar.
Är du i akut fara?
Ring 112