Kamerabevakning i Malmö

Malmö stad använder kamerabevakning som ett brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg.

Malmö stad har använt kamerabevakning på utvalda platser sedan början på 2000-talet. Det handlar om både invändig och utvändig kamerabevakning.

Syftet med bevakningen är att förebygga skadegörelse, upptäcka brott och säkerställa säkerhet och trygghet.

Invändig kamerabevakning

Invändig kamerabevakning är bevakning som bedrivs inne hos de olika verksamheterna.

Utvändig kamerabevakning

Utvändig kamerabevakning är bevakning som bedrivs utanför verksamheternas objekt.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Malmö stads hantering av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen.

Den lagliga grunden till kamerabevakningen är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen artikel 6.1 E.

Bevakning är tillåten då den är nödvändig för ändamålet, som är att förebygga, förhindra och beivra brott.

Lagring av personuppgifter

Lagringen av personuppgifter kan variera utifrån det tillstånd som har givits av tillståndsmyndigheten (Länsstyrelsen/Datainspektionen). Beroende på vilket objekt (plats) det handlar om, kan lagringen vara mellan 30 och 60 dagar.

Mer information om Malmö stads hantering av personuppgifter finns på malmo.se/personuppgifter.

Kamerabevakningslagen

Reglerna om kamerabevakning är nya och innehållet i beskrivningarna kommer därför att justeras allteftersom rättspraxis utvecklas på området.

Ny kamerabevakningslag augusti 2018

Kontakta oss

E-post: sef.sob@malmo.se

Senast ändrad: 2020-06-30 15:41