Kriscentrum Malmö

Det finns mycket hjälp att få om du eller någon i din närhet är utsatt för våld. Även de som utsätter andra kan få behandling och stöd.

Klicka på rutorna om du vill läsa mer.

Kriscentrum för barn och ungdomar
Telefon: 040-34 40 64
Telefontider: Vardagar klockan 08.00–16.30
Besöksadress: Drottninggatan 18
Koncept Karin för vuxna
Telefon: 040-34 93 85
Telefontider: Vardagar klockan 09.00–16.00
Övrig tid kontakta Polisen på 114 14
Besöksadress: Drottninggatan 18, våning 2