$left
$middle

Malmönyckeln

Du som har ett Malmönyckeln-kort
kan ta med dig en stödperson
till olika aktiviteter.
Du betalar för din egen aktivitet,
men din stödperson går in gratis.

Du väljer själv vem du vill
ha med dig som stödperson.

Malmönyckeln gör det lättare
för dig med funktionsnedsättning
att gå på fritidsaktiviteter
och upplevelser i Malmö.

Vem kan få Malmönyckeln?

Du kan ansöka om Malmönyckeln om
du är folkbokförd i Malmö,
har minst en LSS-insats
och tillhör personkrets 1, 2 eller 3.

Malmönyckeln-kortet

Malmönyckeln är ett kort som du visar upp
när du går till en aktivitet
och har med dig en stödperson.
Du betalar för din egen aktivitet,
men Malmönyckeln gör
att din stödperson går in gratis.

Din stödperson kan vara vem som helst.
Det kan till exempel vara en kompis,
en kontaktperson eller någon i din familj.

Ditt kort är personligt.
Det betyder att du inte kan låna ut ditt kort
till någon annan.

Detta kan du göra med Malmönyckeln

Med Malmönyckeln kan du göra många olika saker.
Du kan till exempel gå på vissa konserter,
teater, fotboll eller gå till gymmet.
Det finns även studiecirklar och föreläsningar
du kan gå på.

Har du frågor om aktiviteterna som är med i Malmönyckeln?

Kontakta Michael Sundman.
Telefon: 0708-38 27 44.
E-post: michael.sundman@malmo.se 

Anslut ditt företag eller förening till Malmönyckeln

Det kan vara svårt för personer med funktionsnedsättningar att aktivt ta del av fritids- och kulturutbudet där de bor. En orsak till detta kan vara osäkerhet inför mötet med nya aktiviteter, nya platser och nya människor.

Här kan du som företagare eller föreningsledare göra en viktig insats och genom att ansluta din verksamhet får du möjlighet att marknadsföra aktiviteter och evenemang till nya grupper.

Så fungerar det för företag och föreningar

Malmönyckeln betyder att företaget eller föreningen täcker stödpersonens kostnad då han eller hon besöker aktörens verksamhet tillsammans med kortinnehavaren. Alla kort är personliga och numrerade. Avtal som tecknas mellan aktör och Malmö stad gäller tillsvidare och kan brytas när som helst.

Skicka in din intresseanmälan till malmonyckeln@malmo.se

Mer information

Kontakta oss

Malmönyckeln

Funktionsstödsförvaltningen

E-post:
fsf@malmo.se
sv