Sluta skjut

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella grupper.

Innehåll på den här sidan

Tillsammans för ett tryggt Malmö

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare för att minska skjutningar och andra grova vålddsbrott.

Strategin bygger på en beprövad amerikansk modell, GVI (gruppvåldsintervention), som visat goda resultat i våldsutsatta städer i USA. Det handlar inte bara om nya arbetsmetoder. Det nya i strategin handlar mer om ett välkoordinerat samarbete, ett bättre nyttjande av existerande resurser och sättet arbetet kommuniceras ut till grupper och deltagare.

Ingen medborgare, organisationer i civilsamhället, politiker, polis eller annan myndighet, vill att grov våldsbrottslighet och skjutningar ska förekomma. Inte ens de som skjuter vill att det grova våldet ska fortsätta. Därför gör vi nu en gemensam kraftansträngning för att detta komplicerade problem ska få en logisk lösning som inte är så enkel som den låter: sluta skjut.

Om GVI

Även om lösningen låter enkel så kan det vara svårt att vara den som lägger ifrån sig vapnet först, även om personen kanske vill. GVI:s strategier är utformade för att underlätta för de som är inblandade i skjutningar att upphöra med dem. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och alla inblandade parter vet att förberedelserna är extremt viktiga.

Gruppvåldsintervention är en strategi som utvecklats för att minska skjutningar, sprängningar och grovt våld bland kriminella grupperingar. Några huvudpunkter i strategin är:

  • Fokuserade insatser enligt principen: första gruppen eller grupprna som gör något ses som den mest våldsamma gruppen. Ökade och fokuserade insatser och kontroller sätts in mot hela gruppen direkt. Ingen ska vilja vara den första gruppen som gör något.
  • Polisen samarbetar med flera andra myndigheter som kan fokusera på individerna i den mest våldsamma gruppen. Dessa är till exempel Skatteverket, Tullverket och miljöförvaltningen.
  • Ett tydligt ställningstagande från medborgare till gruppmedlemmar: vi ser dig (gruppmedlemmen) som en viktig del av samhället. Våldet måste upphöra, du är bättre än det här. De som framför detta budskap kan vara respekterade medborgare eller andra som passar.
  • Hjälp som både moralisk och praktisk skyldighet. Vi vill inte att någon ska döda och vi vill inte att någon ska dö. När det kommer till gruppvåld kan samma person snabbt skifta från förövare till offer. Vi ska göra allt för att stävja våldet, både snabba insatser i form av konsekvenser för den grupp som gör något först. Men också erbjuda skydd och en väg ut.

Detta ska GVI leda till

  • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
  • Ökad upplevd trygghet i samhället.
  • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
  • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Tidigare GVI-resultat

Boston
63%
färre mord bland ungdomar

New Orleans

32%

minskning av mord bland gruppmedlemmar

Stockton

42%

färre dödliga skjutningar

Cincinnati

41%

sänkning av gruppinvolverade mord

Interventioner

En del av GVI är ett så kallat call-in. Ett call-in är ett informationsmöte med utvalda gruppmedlemmar där budskapet förmedlas från de aktörer som gemensamt jobbar med strategin, det vill säga, polis, socialtjänst, kriminalvård och representanter från samhället som vi vet att grupperna respekterar och lyssnar på. Bland annat en mamma som förlorat sin son och personal från akutmottagningen på UMAS. Under ett call-in finns också en publik på plats som består av representanter från civilsamhället.

En annan intervention är custom notification, ett individuellt samtal som genomförs av polis och socialtjänst där samma budskap och erbjudande av hjälp lämnas.

Syftet med ett call-in och custom notification är att informera medlemmarna om de konsekvenser som drabbar hela gruppen om en individ skjuter eller begår andra grova våldsbrott. Att etablera ett tydligt budskap från alla delar av samhället att våld inte är accepterat, erbjuda en väg ut från ett liv i våld med hedern i behåll och där stöd finns för den som vill hitta en hederlig väg in i samhället igen. De som deltar i en call-in ska sedan sprida budskapet vidare.

De som kallas till ett call-in är individer som redan är i kontakt med kriminalvården som en del av deras villkorliga frigivning eller skyddstillsyn. Gällande custom notification behöver individerna inte vara aktuella inom kriminalvården.

Viktiga länkar och telefonnummer

Hoppa av från kriminalitet

Konsultationsteamet i Malmö stad har hjälpt många som vill bort från ett liv i våld och kriminalitet. Kontakta dem om du vill hoppa av men inte vet hur:

040-34 39 99
0733-90 89 42

konsultationsteamet@malmo.se

Tipsa polisen

Hjälp polisen att hindra skjutningar.

Tips kan lämnas dygnet runt på: 114 14.
Ringer du från utlandet: +46 77 114 14 00.

Eller använd polisens kontaktformulär

Frågor och svar

Skjutningar och sprängningar i Malmö

År

Skjutningar

Sprängningar

Döda

Skadade

2016

61

43

7

31

2017

65

62

7

35

2018

47

39

12

23

2019

34

36

7

13

2020

20

17

3

5

Senast ändrad: 2021-01-28 16:08