Eldning

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall. Du får alltså inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar och dylikt, eftersom det då kan spridas hälsofarliga gaser och bildas giftiga restprodukter.

Grenar grövre än fyra centimeter i diameter bedöms inte heller som trädgårdsavfall utan som röjningsavfall. Röjningsavfall får inte eldas utomhus. Det ska istället lämnas som träavfall på återvinningscentralerna.

Ska du ändå elda trädgårdens torra kvistar får du bara göra det under förutsättning att eldningen inte orsakar problem för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor. I så fall måste du omedelbart släcka elden.

Att tänka på för att elda säkert

  • Elda inte vid torr och blåsig väderlek.
  • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
  • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera då detta bildar giftig rök).
    Se till att snabbt få fyr på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.
  • Informera brandförsvaret inför större brasor.
  • Ha alltid släckningsutrustning till hands.
  • Anmäl till miljöförvaltningen om du ska elda vid till exempel Valborgsmässobål
  • Är det utlyst eldningsförbud enligt SMHI får du inte elda.

Malmö stads miljöföreskrifter innehåller regler om eldning (pdf, 724.7 kB) av trädgårdsavfall med mera. Se nedan. Regler om eldning med mera finns i lag om skydd mot olyckor (2003:778), med föreskrifter.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-19 13:42