Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Barn som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp

Hos Kriscentrum för barn och ungdomar kan barn och unga som blivit utsatt för sexuella övergrepp få gratis hjälp.

Sexuella övergrepp på barn kan till exempel vara om en person

  • tar på dig på ett sexuellt sätt
  • fotar eller filmar dig på ett sexuellt sätt
  • tar kontakt med dig (oftast på internet) för att försöka ha sex
  • ger dig pengar, saker, droger eller alkohol för att ni ska ha sex.

Hur söker jag hjälp?

För att få hjälp av Kriscentrum för barn och ungdomar ska du vända dig till socialtjänsten i det område där du bor. Socialtjänsten har öppet under kontorstid.

Om du har behov av akut hjälp direkt efter kontorstid och på helger ringer du Social Jour.

Behandling på Kriscentrum för barn och ungdomar

På Kriscentrum för barn och ungdomar kan du få hjälp att bearbeta de övergrepp som du varit utsatt för. Detta sker genom bearbetande samtal. Behandlingen anpassas efter barnets ålder, mognad och behov. Anpassade hjälpmedel används.

Läs mer

sv