Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Barn som utsätts, har utsatts för eller bevittnat våld

Det finns två verksamheter inom Kriscentrum som erbjuder stöd till barn som upplevt eller utsatts för våld i nära relation. Barn och unga som utsatts för fysiskt våld kan få hjälp hos Kriscentrum för barn och ungdomar via socialtjänsten. Barn till vuxna som har kontakt med Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen och som utsätts, har utsatts för eller bevittnat våld kan få stöd och behandling.

Hur söker jag hjälp?

Kontakta socialtjänsten om

  • barnet blivit utsatt för fysiskt våld av föräldern/föräldrarna
  • föräldern/föräldrarna behöver behandling på grund av att de utsatt barnet för fysiskt våld.

Kriscentrum för barn och ungdomar kan erbjuda hjälp via socialtjänsten som har öppet under kontorstider. Du kontaktar socialtjänsten i det område där barnet bor.

Barn till vuxna som har kontakt med Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen som upplever, har upplevt eller bevittnat våld kan få stöd och behandling. Är du 15 år eller äldre kan du själv ta kontakt.

Akut hjälp utanför kontorstid

Om du har behov av akut hjälp utanför kontorstid och på helger ringer du Social Jour.

Vad Kriscentrum för barn och ungdomar kan hjälpa dig med

Kriscentrum kan barn och ungdomar hjälper barn som blivit utsatta för brott i nära relation eller våld i nära relation. De kan få hjälp att bearbeta det våld de bevittnat eller själva varit utsatta för samtidigt som personen som varit våldsam kan få hjälp att sluta med sitt beteende.

Vilken typ av behandling som blir relevant beror på om barnet har varit utsatt för våld eller om barnet har bevittnat våld. När barn har blivit utsatta för våld används en behandling som heter KIBB (kognitiv behandling vid barnmisshandel). För familjer där barn har bevittnat våld är behandlingen enskild samtalsterapi. Behandlingarna är gratis.

Om Kriscentrum Malmö Samtalsmottagningen – hjälp och behandling för barn och föräldrar

Samtalsmottagningen erbjuder behandling till barn och ungdomar som upplevt våld i nära relation eller som lever eller har levt i en konfliktfylld familjesituation. Behandlingen är individuell och erbjuds till barn vars förälder eller föräldrar själva går i behandling.

Som förälder har du möjlighet att stärka och utveckla din förmåga att vara förälder, att arbeta med din föräldraroll och återuppbygga din föräldraauktoritet.

Läs mer