Överklaga beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Om du inte är nöjd med det beslut du har fått av Malmö stad serviceresor har du rätt att överklaga det till Förvaltningsrätten.

Ditt överklagande ska vara skriftligt och du ska ange

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du vill överklaga.

Ditt överklagande ska ha inkommit senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Om du behöver hjälp med att skriva ditt överklagande kan du få hjälp av en färdtjänstutredare.

Skicka ditt överklagande till serviceresor

Ditt överklagande skickar du till Malmö stad serviceresor, som sedan skickar det vidare till Förvaltningsrätten i Malmö.

Postadress: Serviceresor Malmö stad, 205 80 Malmö