$left
$middle

Habiliteringens schema-mallar för stöd i vardagen

Du som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd kan hämta olika typer av mallar för planering och stöd i vardagliga aktiviteter. Mallarna är gjorda för att skrivas ut.

Kontakta oss

 • Habiliteringen

  • E-post:  habiliteringen@malmo.se
  • Telefon:  040-34 13 00
  • Postadress: 
   Funktionsstödsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bangatan 15
  • Besökstider: 
   Vi tar endast emot bokade besök
sv