Habiliteringens schema-mallar för stöd i vardagen

Du som har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd kan hämta olika typer av mallar för planering och stöd i vardagliga aktiviteter. Mallarna är gjorda för att skrivas ut.

Dag

Dagschema för vecka (word, 18.7 kB)