$left
$middle

Upplevelsehuset - öppen verksamhet för dig med funktionsnedsättning

Upplevelsehuset är en öppen verksamhet för Malmöbor riktad till personer på tidig utvecklingsnivå och som har svårt med kroppens rörelser. Malmöbor med omfattande intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada är välkomna.

Alicia sitter i ett bollhav i tillsammans med sin assistent (till vänster) och mamma (till höger).

Alicia sitter i ett bollhav i solrummet tillsammans med sin assistent (till vänster) och mamma (till höger). Foto: Sanna Dolck Wall.

Upplevelser i sinnesrum

Upplevelsehuset ger möjlighet till sinnesupplevelser i anpassad miljö. Rummen är skapade för att locka till aktivitet och rörelse, såväl som avslappning och vila. Omgivningen är utformad för att ge förutsättningar till samspel och kommunikation, lust att utforska och utvecklas.

Introduktion

Besök sker alltid tillsammans med en medföljare som känner personen mycket väl. Det kan vara exempelvis en anhörig eller personal. Medföljaren behöver introduktion innan första besöket.

Intresseanmälan görs enbart via Upplevelsehusets e-post upplevelsehuset@malmo.se.

Bokning

Rum bokas en timme i taget via Upplevelsehusets e-post eller telefon. Alla besök bokas i förväg. Besöken i rummen är utan kostnad.

Tillsammans fortsätter vi förebygga smittspridning genom att undvika trängsel, hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymtom och ha god handhygien.

Bokningsbara öppettider

 • Tisdag-onsdag 14.00–17.00.
 • Torsdag 14.00–19.00.
 • Fredag 14.00–16.00.
 • Lördag jämna veckor 11.00–16.00.

Upplevelsehuset har stängt aftnar, röda helgdagar samt under sommaren.

Vi har sommarstängt på Upplevelsehuset 23 juni-15 augusti 2023.

Sinnesrummen

Fler bilder från Upplevelsehuset

Reportage och bilder

Kontakta oss

 • Upplevelsehuset

 • Funktionsstödsförvaltningen

  • E-post:  fsf@malmo.se
  • Telefon:  040–34 93 00
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.15 och 12.45–16.00
  • Postadress: 
   Funktionsstödsförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Fänriksgatan 1
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 07.45–16.00. Receptionen har lunchstängt klockan 12.15–12.45.
sv