$left
$middle

Upplevelsehuset - öppen verksamhet för dig med funktionsnedsättning

Upplevelsehuset är en öppen verksamhet för Malmöbor främst riktad till personer på tidig utvecklingsnivå, men alla med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada (personkrets 1 och 2 enligt LSS) är välkomna.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Tillsammans fortsätter vi förebygga smittspridning genom att undvika trängsel, hålla avstånd, stanna hemma vid sjukdomssymtom och ha god handhygien.

Upplevelser i sinnesrum

Upplevelsehuset ger möjlighet till sinnesupplevelser i anpassad miljö. Rummen är skapade för att locka till aktivitet och rörelse, såväl som avslappning och vila. Omgivningen är utformad för att ge förutsättningar till samspel och kommunikation, lust att utforska och utvecklas.

Introduktion

Besök sker alltid tillsammans med en medföljare. Medföljaren behöver introduktion innan första besöket.

Introduktion kostar 500 kronor (inklusive moms). Intresseanmälan görs enbart via Upplevelsehusets e-post upplevelsehuset@malmo.se.

Bokning

Rum bokas en timme i taget via Upplevelsehusets e-post eller telefon. Alla besök bokas i förväg.

Besöken i rummen är utan kostnad.

Bokningsbara öppettider

  • Tisdag-onsdag 14.00–17.00
  • Torsdag 14.00–19.00
  • Fredag 14.00–16.00
  • Lördag jämna veckor 11.00–16.00

Upplevelsehuset har stängt aftnar, röda helgdagar samt under sommaren. Vi har öppet igen från och med den 16 augusti. Välkomna!

Sinnesrummen

Läs mer

sv