$left
$middle

Uppdaterad 16 september 2020

16 september 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Här finns information för dig som vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Malmö.

Du som vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg ska lämna in en ansökan till förskoleförvaltningen, Malmö stad. Läs mer under respektive sida.

Om du är intresserad av att starta öppen förskola så kan du höra av dig till förskoleförvaltningen för mer information.

Avgift från 1 juli för ansökningar om att starta fristående förskola

Malmö stad kommer från den 1 juli 2019 att ta ut en avgift om 25 000 kr för ansökan om att starta en ny fristående förskoleenhet och vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskolenhet. Avgiften gäller däremot inte för ansökningar från en befintlig huvudman som rör utökningar vid en befintlig förskoleenhet. Avgiften på 25 000 kr betalas genom faktura som kommer att skickas till sökanden efter att ansökan om att starta fristående förskola inkommit till förskoleförvaltningen. En ansökan kommer inte att tas upp till prövning om inte avgiften betalats.

Företagslotsen kan hjälpa dig som är ny som företagare

Har du frågor gällande start av fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg kan du vända dig till Företagslotsen som är en  kostnadsfri servicefunktion för näringslivet. Företagslotsen svarar på dina frågor och guidar dig rätt i kommunen.

Miljöförvaltningen

Förskolor är anmälningspliktiga till miljöförvaltningen för de regler som handlar om miljö- och hälsoskydd. Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Stadsbyggnadskontoret

För förskola krävs bygglov. För enskild pedagogisk omsorg kan det i vissa fall krävas bygglov. Kontakta stadsbyggnadskontoret för mer information.