$left
$middle

Uppdaterad 12 januari 2022

12 januari 2022

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Enskild pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och finns i flera olika former. Enskild pedagogisk omsorg drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening.

Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman. Den vanligaste formen är av enskild pedagogisk omsorg är ett företag som anställer dagbarnvårdare som tar emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Så här går det till att ansöka om rätt till bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg.

I Malmö stad är det förskolenämnden och förskoleförvaltningen som hanterar beslut om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

Ansök om att starta enskild pedagogisk omsorg

För att ansöka ska sökanden fylla i vår ansökningsblankett och budgetmall och skicka in dessa tillsammans med nödvändiga bilagor via post till förskoleförvaltningen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.                

En ansökan ska vara formulerad så att den för förskolenämnden klargör och visar sökandens insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten och sökandens förmåga att skapa förutsättningar så att verksamheten kan uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är sökanden som i sin ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Om förskolenämnden bedömer att sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för verksamheten enligt 25 kap. 10 § skollagen så får sökanden beslut om rätt till bidrag.

Skicka ansökan till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
Avdelningen för kvalitet och myndighet
205 80 Malmö