$left
$middle

Uppdaterad 12 januari 2022

12 januari 2022

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fristående förskola

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag eller en förening. Den som driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. Förskolans läroplan och skollagens bestämmelser om förskolan styr förskolans verksamhet. Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor.

Så här går det till att ansöka om att få godkännande att starta fristående förskola.

I Malmö stad är det förskolenämnden och förskoleförvaltningen som hanterar godkännande och beslut om rätt till bidrag till fristående förskola. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, lokalkostnader med mera.

Ansök om att starta fristående förskola

För att ansöka ska sökanden fylla i vår ansökningsblankett och budgetmall och skicka in dessa tillsammans med nödvändiga bilagor via post till förskoleförvaltningen. Ansökan måste vara fullständigt ifylld för att kunna handläggas. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.                

En ansökan ska vara formulerad så att den för förskolenämnden klargör och visar sökandens insikt i de bestämmelser som gäller för verksamheten och sökandens förmåga att skapa förutsättningar så att verksamheten kan uppfylla gällande författningars krav och mål. Det är sökanden som i ansökan ska visa att det finns förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen.

Om förskolenämnden bedömer att sökanden har de förutsättningar som krävs för att följa de bestämmelser som gäller för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen får sökanden beslut om godkännande för att driva den fristående förskolan.

Skicka ansökan till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
Avdelningen för kvalitet och myndighet
205 80 Malmö