$left
$middle

Busskort och resebidrag i gymnasieskola

Om du går på en gymnasieskola, är folkbokförd i Malmö och har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort hemskickat till dig. Avståndet mellan gymnasieskolans adress och din folkbokföringsadress avgör om du har rätt till busskort.

Om du har funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om resebidrag i form av antingen gymnasiekort eller kontant ersättning.

Rätt till busskort

Du har rätt till busskort om du

  • är folkbokförd i Malmö stad
  • går på en kommunal gymnasieskola i Malmö, fristående gymnasieskola i Malmö eller på en gymnasieskola utanför Malmö
  • har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • har minst 6 kilometer färdväg, mellan din folkbokföringsadress och skolans adress
  • inte har inackorderingsbidrag.

Så beräknas avståndet

Beräkningen av avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress görs av Malmö stad. Om avståndet är mer än 6 kilometer färdväg mellan folkbokföringsadress och skolans adress, så har du rätt till busskort. Avståndsberäkning görs regelbundet varje månad, så om din folkbokföringsadress ändras kan också din rätt till busskort ändras.

Om du inte haft ett busskort tidigare

Du behöver inte ansöka om busskort. Om du har rätt till busskort och inte har ett kort sedan tidigare kommer du att få ditt kort hemskickat till din folkbokföringsadress i början av terminen (cirka två veckor in på terminsstart). Om du byter skola eller folkbokföringsadress kan det påverka när du får ditt busskort.

Spara ditt tidigare busskort

Du som har haft ett busskort föregående läsår inom grundskola eller gymnasieskola kommer att få en ny biljett som laddas på det gamla busskortet. Därför ska du spara det gamla kortet.

Borttappat eller skadat busskort

Har du tappat ditt busskort, och går i en kommunal gymnasieskola i Malmö kan du vända dig till din gymnasieskola för att lösa ut ett nytt kort mot en avgift på 50 kronor.

Går du på en fristående skola eller en kommunal skola utanför Malmö besöker du gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception på Pilgatan 3 för att lösa ut ett nytt kort mot en avgift på 50 kronor.

För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation eller pass. Saknar du legitimation eller pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Busskort i Skånetrafikens app

Har du fått ett busskort kan du flytta biljetten till Skånetrafikens app. Information om hur man gör det finns på Skånetrafikens hemsida

Lämna tillbaka busskort

Du är skyldig att lämna tillbaka ditt busskort om du avbryter studierna, flyttar från Malmö stad, flyttar inom Malmö stad eller på annat sätt felaktigt tar emot resebidrag i form av busskort.

Meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen omgående. Du kan bli återbetalningsskyldig för resebidrag som betalas ut felaktigt.

Har du frågor om busskort och resebidrag?

Har du frågor om busskort och resebidrag ska du i första hand vända dig till din skola om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö.

I övrigt kan du kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception.

Kontakta oss

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Telefon:
040-34 30 34
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
Besöksadress:
Pilgatan 3
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
sv