$left
$middle

Busskort och resebidrag i gymnasieskola

Om du går på en gymnasieskola, är folkbokförd i Malmö och har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort. Avståndet mellan gymnasieskolans adress och din folkbokföringsadress avgör om du har rätt till busskort.

Har du inte fått ditt busskort?

Under terminsstart vecka 34 åker du som är antagen till gymnasiet gratis på Skånetrafikens bussar fram till och med den 29 augusti.

Du ska kunna uppvisa en utskrift av ditt antagningsbesked. Årets busskort är postade under förra veckan och ska nå dig som elev under måndag 28 – tisdag 29 augusti beroende på postens hantering.

Om du nekas fri bussfärd med antagningsbesked eller inte har fått ett busskort och anser dig vara berättigad genom lång färdväg kontaktar du oss på: gyvux@malmo.se

Om du har funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ansöka om resebidrag i form av antingen gymnasiekort eller kontant ersättning.

Du har rätt till busskort om du

 • är folkbokförd i Malmö stad
 • går på en kommunal gymnasieskola i Malmö, fristående gymnasieskola i Malmö eller på en gymnasieskola utanför Malmö
 • har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
 • har minst 6 kilometer färdväg, mellan din folkbokföringsadress och skolans adress
 • inte har inackorderingsbidrag.

Så beräknas avståndet

Beräkningen av avståndet mellan skolan och din folkbokföringsadress görs av Malmö stad. Om avståndet är mer än 6 kilometer färdväg mellan folkbokföringsadress och skolans adress, så har du rätt till busskort. Avståndsberäkning görs regelbundet varje månad, så om din folkbokföringsadress ändras kan också din rätt till busskort ändras.

Om du inte haft ett busskort tidigare

Du behöver inte ansöka om busskort. Om du har rätt till busskort och inte har ett kort sedan tidigare kommer du att få ditt kort hemskickat till din folkbokföringsadress i början av terminen (cirka två veckor in på terminsstart). Om du byter skola eller folkbokföringsadress kan det påverka när du får ditt busskort.

Spara ditt tidigare busskort

Du som har haft ett busskort föregående läsår inom grundskola eller gymnasieskola kommer att få en ny biljett som laddas på det gamla busskortet. Därför ska du spara det gamla kortet.

Borttappat eller skadat busskort

Lämna tillbaka busskort

Du är skyldig att lämna tillbaka ditt busskort om du avbryter studierna, flyttar från Malmö stad, flyttar inom Malmö stad eller på annat sätt felaktigt tar emot resebidrag i form av busskort.

Meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen omgående. Du kan bli återbetalningsskyldig för resebidrag som betalas ut felaktigt.

Har du frågor om busskort och resebidrag?

Har du frågor om busskort och resebidrag ska du i första hand vända dig till din skola om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö.

I övrigt kan du kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception.

Kontakta oss

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

  • E-post:  gyvux@malmo.se
  • Telefon:  040-34 30 34
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
  • Besöksadress:  Pilgatan 3
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
sv