$left
$middle

Busskort och resebidrag på fristående gymnasieskola

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokförings­adressen och gymnasieskolan. Du som går på en fristående gymnasieskola kan ansöka om bidraget och om ansökan blir beviljad får du ett busskort (gymnasiekort). Har du en funktionsnedsättning kan du även ha rätt till busskort eller kontant ersättning trots att du inte uppfyller samtliga villkor.

Om du går på en kommunal gymnasieskola i Malmö och kan nyttja kollektivtrafiken ska du inte ansöka om resebidrag. Om du har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola.

Du kan ansöka om resebidrag om du

  • är folkbokförd i Malmö stad
  • går på en fristående gymnasieskola i Malmö eller på en gymnasieskola utanför Malmö
  • har en funktionsnedsättning och går på en gymnasieskola i eller utanför Malmö
  • har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395)
  • har minst 6 km, enkel väg, mellan din folkbokföringsadress och din gymnasieskola enligt Google Maps
  • inte har inackorderingsbidrag.

Så beräknas avståndet

Vid varje läsårsstart nollställs avståndsberäkningen mellan folkbokföringsadressen och skolan. Beräkningen görs enligt Google Maps kortaste resväg med cykel. Om avståndet fastställs till 6 kilometer eller mer så har du rätt till busskort hela läsåret. Om folkbokföringsadressen förändras under läsåret görs en ny beräkning inför nästkommande månad.

Uthämtning av busskort

Om din ansökan blir beviljad kommer ditt busskort fram till och med den 31 augusti 2020 att skickas hem till din folkbokföringsadress. Därefter kan du hämta ditt busskort i receptionen på gymnasie- och vuxen­utbildningsförvaltningen som ligger på Storgatan 20.

För att få ditt busskort krävs giltig legitimation. Saknar du legitimation ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Borttappat eller skadat busskort

Om du tappar bort ditt kort eller det blir skadat ska du omgående anmäla detta till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Ett nytt busskort fås mot en avgift på 50 kronor.

För att ett nytt busskort ska kunna lämnas ut krävs giltig legitimation eller pass. Saknar du legitimation eller pass ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Återlämning av busskort

Du är skyldig att återlämna ditt busskort om du avbryter studierna, flyttar från Malmö stad, flyttar inom Malmö stad eller på annat sätt felaktigt tar emot ett busskort.

Om du avbryter dina studier

Om du har blivit beviljad ett bidrag och avbryter dina studier, eller på annat sätt felaktigt tar emot bidraget, måste du omgående meddela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Du kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som betalas ut felaktigt.

Har du frågor om busskort och resebidrag?

Har du frågor om busskort och resebidrag kan du kontakta gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception.

sv