$left
$middle

Busskort på kommunal gymnasieskola

Om du är folkbokförd i Malmö, går på en kommunal gymnasieskola i Malmö och har rätt till resebidrag kommer du att få ett busskort av din gymnasieskola. Avståndet mellan gymnasieskolans adress och din folkbokföringsadress avgör om du har rätt till busskort. 

Du som går på en fristående gymnasieskola eller gymnasieskola i en annan kommun kan ansöka om resebidrag för att få busskort.

Om du har en funktionsnedsättning och inte kan resa kollektivt med busskort kan du istället ha rätt till resebidrag.

Så beräknas avståndet

Vid varje läsårsstart nollställs avståndsberäkningen mellan folkbokföringsadressen och skolan. Beräkningen görs enligt Google Maps kortaste resväg med cykel. Om avståndet fastställs till 6 kilometer eller mer så har du rätt till busskort hela läsåret. Om folkbokföringsadressen förändras under läsåret görs en ny beräkning inför nästkommande månad.

Spara ditt busskort

Du som har haft ett busskort föregående läsår inom grundskola eller gymnasieskola kommer att få en ny biljett som laddas på det gamla busskortet. Därför ska du spara det gamla kortet.

Om du inte har busskort sedan tidigare

Om du har rätt till busskort och inte har ett kort sedan tidigare kommer kortet skickas till din folkbokföringsadress.

Om du har tappat ditt busskort

Har du tappat ditt busskort kan du vända dig till din gymnasieskola för att lösa ut ett nytt kort mot en kostnad.

Har du frågor om busskort kan du kontakta din gymnasieskola.

sv