$left
$middle

Plattform för närvarohantering, studieplan och betyg (Dexter)

Dexter är ett systemstöd för lärare, elever och vårdnadshavare i gymnasieskolan samt Komvux.

I Dexter kan du som vårdnadshavare bland annat anmäla om ditt barn måste vara frånvarande från skolan, se ditt barns studieplan, betyg samt resultat på nationella prov.

Systemstödet ger också en möjlighet till kontakt mellan dig och skolan.

Manual för medborgarkonto i Dexter

För dig som har barn i Malmö stads gymnasieskolor.

Vårdnadshavare till barn över 18 år

Du som vårdnadshavare har rätt till ett medborgarkonto fram till dess att ditt barn fyller 18 år. Den dagen förlorar du automatiskt din behörighet i Dexter. För att du därefter ska få tillgång till ditt barns uppgifter i Dexter måste ditt barn skriva under ett samtycke. Blankett för samtycke kan hämtas på ditt barns skola.

Kontakta oss

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv