$left
$middle

Övriga utbildningsprogram på gymnasieskolan

Idrottsutbildning

Idrottsutbildning finns till för dig som utövar idrott på elitnivå. Du får möjlighet att kombinera en idrottssatsning med studier inom gymnasieskolan.

International Baccalaureate

En internationell utbildning som ger behörighet till universitet i hela världen.

Lärlingsutbildning

Ett nationellt yrkesprogram där minst hälften av utbildningen sker på en eller flera arbetsplatser.

Spetsutbildning

Här kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i estetiska ämnen.

Särskild variant

Specialutformad variant av ett nationellt program.

sv