$left
$middle

Övriga utbildningsprogram på gymnasieskolan

Det finns övriga utbildningar och varianter på de nationella programmen så som spetsutbildning, särskilda varianter, International Baccalaureate (IB), lärlingsutbildningar och riksrekryterande yrkesprogram.

Här kan du se vilka utbildningar vi erbjuder på våra kommunala gymnasieskolor.

Information om övriga utbildningsprogram på fristående gymnasieskolor i Malmö hittar du på Skånegy.se.

Idrottsutbildning

Idrottsutbildning finns till för dig som utövar idrott på elitnivå. Du får möjlighet att kombinera en idrottssatsning med studier inom gymnasieskolan.

International Baccalaureate

En internationell utbildning som ger behörighet till universitet i hela världen.

Lärlingsutbildning

Ett nationellt yrkesprogram där minst hälften av utbildningen sker på en eller flera arbetsplatser.

Spetsutbildning

Här kan du bredda och fördjupa dina kunskaper i estetiska ämnen.

Kontakta oss

  • Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

sv