Skolprogram på Malmö Museer

Malmö Museers pedagogiska program har något för alla – från förskolan till gymnasiet. Natur, hav, odling, historia, nutid, dockteater, språk, juniorklubbar med mycket mera! Du kan också läsa om hur vissa av skolprogrammen är kopplade till läroplanen.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

För att minska smittspridningen har flera av kulturförvaltningens verksamheter restriktioner gällande antalet besökare.

Du kan boka skolprogram inför varje terminsstart.

Behöver ni skjuts?

Lovaktiviteter

Förskolan

Förskoleklass och årskurs 1–3

Årskurs 1–3

Årskurs 4–6

Årskurs 7–9 och gymnasiet

Endast årskurs 7–9

Särskola

SFI, förberedelseklass och språkintro