Skolvisningar på Malmö Museer

Boka en visning för din klass eller grupp på Malmö Museer! Vi levandegör historia, teknik och natur med en tvärvetenskaplig profil. Du kan också läsa om hur vissa av skolvisningarna är kopplade till läroplanen.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

För att minska smittspridningen har flera av kulturförvaltningens verksamheter restriktioner gällande antalet besökare. Därför tar Malmö museer inte emot skolgrupper för visningar fram till och med den 30 september 2021. Visningarna på denna sida kan bokas igen från och med den 1 oktober om inget annat anges och med reservation för ändrade restriktioner.

Nedan listas de visningar Malmö Museer erbjuder skolklasser. Du kan även boka visningar för andra grupper.

Med tonvikt på samhällskunskap

Med tonvikt på teknik

Med tonvikt på natur

Från årskurs 7

Med tonvikt på historia

Från årskurs 4

Visningar utanför museets lokaler