Naturbussen

Förskolor och skolor inom Malmö stad som bokat pedagogisk aktivitet (program och visningar) genom Malmö Museer och Marint Kunskapscenter erbjuds kostnadsfri transport.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Malmö stad har bestämt att inga bussar kan bokas före den 1 oktober 2021 i syfte att minska risken för smittspridning. Vi hoppas att bussen kan bokas igen efter den 1 oktober. Vi väntar på beslut kring när naturbussen kan återta sin verksamhet.