$left
$middle

Billackering

Verksamheter som utför billackering räknas i de flesta fall som miljöfarliga och har då anmälningsplikt till kommunen. Du som verksamhetsutövare ska ha dokumenterad egenkontroll och betala en årlig tillsynsavgift till miljöförvaltningen.

Du behöver anmäla din billackeringsverksamhet om

 • du arbetar med destillering av använt lösningsmedel
 • om du förbrukar mer än 500 kilogram organiska lösningsmedel per år.

Årlig tillsynsavgift

Varje år ska du som driver en anmälningspliktig billackeringsverksamhet betala in en avgift till Malmö stad. Information om avgiften hittar du på sidan Taxor och avgifter inom miljö- och hälsoskydd i dokumentet Taxa (detaljerad) enligt Miljöbalken 2018 (bilaga). För att hitta vad som gäller för dig leta efter koderna:

 • Kod 90:390 - för verksamheter med destillator.
 • Kod 39:30 - för verksamheter med en förbrukning på mer än 500 kilogram organiska lösningsmedel per år.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv