$left
$middle

Stöd och omsorg

Har du en funktionsnedsättning, är äldre eller behöver tillfälligt ekonomiskt stöd? Då har du rätt till hjälp från kommunen. Det gäller även dig som har problem med missbruk eller kanske vill anmäla att någon far illa. Malmö stad kan hjälpa den som bott, lever och verkar i Malmö på många olika sätt.