Tomt, mark och lokaler

Foto: Perry Nordeng

Fastighets- och gatukontoret har ett brett ansvar när det gäller tomt, mark & lokalfrågor. Bland annat ansvarar vi för anskaffning och avveckling av lokaler och lägenheter, samt förvaltning och försäljning av mark till bland annat småhustomter.

Senast ändrad: 2019-10-01 15:40