Revisorskollegiets ledamöter

Revisorskollegiet är i egentlig mening ingen nämnd förutom när den behandlar förvaltningsadministrativa ärenden som till exempel budget och årsredovisning.

Revisorskollegiets ledamöter 2019-2023

Kent Andersson (S) ordförande, telefon 0705 - 56 08 78
Per Lilja (M) vice ordförande, telefon 0765 - 55 83 68
Pia Landgren (S)
Claes Carlsson (S)
Marie Granlund (S)
Åke Christiansson (M)
Berit Sjövall (M)
Jan Danielsson (SD)
Ulf Hägg (SD)
Göran Hellberg (V) 
Sara Ahlqvist (C)
Bo Adamsson (MP)
Rune Andersson (L)

Senast ändrad: