Kommunikationsfrågor

Här kan du läsa om Malmö stads kommunikationspolicy och varumärkesarbete. Du får också veta mera om hur vi tillämpar vår grafiska profil.

Vill du veta mera om kommunikationsarbetet i Malmö stad? Kontakta någon av enhetscheferna på stadskontorets kommunikationsavdelning:

Varumärke och media: Nicklas Sjöqvist, nicklas.sjoqvist@malmo.se
Kommunikationsenheten: kommunikationschef, anna.jorback-landin@malmo.se

Vid övergripande frågor vänder du dig till kommunikationsdirektör Anders Mellberg, anders.mellberg@malmo.se.