Stöd för avhoppare

Den som lever under hot eller vill lämna ett kriminellt liv kan få hjälp av Malmös konsultationsteam. Vi skräddarsyr skydd och stöd efter avhopparens behov genom att samarbeta med flera olika myndigheter.

Den som lever under hot eller vill bryta med ett kriminellt liv kan vända sig direkt till konsultationsteamet.

Telefon: 040-34 39 99

Telefontider: Måndag–torsdag klockan 09:00–16:00, fredag klockan 09:00–14:00

E-post: konsultationsteamet@malmo.se

Personal inom polis, socialtjänst, kriminalvård med flera som möter avhoppare i behov av hjälp kan också vända sig direkt till oss.

Fakta

Malmö stad och polisen driver ett konsultationsteam som genom ett tätare myndighetssamarbete jobbar för att hjälpa avhoppare från kriminalitet och liknande destruktiva miljöer.